Podmínky zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

                                                               

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EUSOFT s.r.o., IČ: 25863541 se sídlem Křivenická 428/46, 18100 Praha 8 (dále jen: „správce“).   

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 •   adresa: Křivenická 428/46, 18100 Praha 8
 •   email: missmoda@inprodej.cz
 •  telefon: +420 212 244 417

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.   

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:  

 •  ° plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •  ° oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,   
 •  ° váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 •  ° vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 •  ° zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 •  ° po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).       
 •  ° po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.    

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby        

 •      ° podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,      
 •      ° zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,  
 •      ° zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.    

3. Mezi provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby s pomocí subdodavatelů patří:

 •     ° Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 •     ° Google Ads - zaznamenává cookie a použití webu
 •     ° Ověřeno zákazníky - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 •     ° Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu
 •     ° Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu
 •     ° technické řešení eshopu - Simplia s.r.o.

4. Soubory cookies a jejich používání

 •     ° Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti koncových zařízení uživatelů našich webových stránek . Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje uživatelů, ale v případě, kdy nám uživatel takové údaje v souvislosti s dokončením objednávky poskytne, mohou být tyto přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 •     ° Technologii cookies využíváme především za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na našich webových stránkách, dále za účelem zajištění lepších služeb pro naše zákazníky a také pro marketingové účely. Umožňují nám sledovat návštěvnost našeho webu, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy. Dále jsou využity pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web. Za tímto účelem jsou informace o vašem chování na webu předávány reklamním a sociálním sítím, avšak nikdy nejsou předávány žádné vaše další údaje (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo apod.).
 •     ° Pokud využití cookies a jejich předání reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a jejich předáváním reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Používání souborů cookies můžete odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na vašem koncovém zařízení, případně prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte        

 •    * právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,      
 •    * právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 •    * právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.    
 •    * právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a    
 •    * právo na přenositelnost údajů dle čl.     20 GDPR.    
 •    * právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.   

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.08.2020.

Zpět do obchodu